Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Inspektor Ochrony Danych

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
jednostek oświatowych Gminy Wyszków
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach


Kamila Rudzińska-Kępka
e-mail: iod.wyszkow@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

  3. Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach z dnia 27 lipca 2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach.