Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

         Szkoła w Leszczydole Nowinach powstała w latach trzydziestych. Wtedy to właśnie mieszkańcy wioski , którzy po wykarczowaniu lasu osiedlili się tutaj, zaczęli myśleć o potrzebie nauki swych dzieci. Zaczęła się  ona tuż  po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ponieważ wioska nie posiadała odpowiedniego na szkołę budynku  do roku 1935 klasy mieściły się w chatach gospodarskich. Była to szkoła 3 klasowa, a zajęcia uczniowie mieli w różnych częściach wioski.


        W 1935 roku wybudowano duży przestronny budynek z kilkoma klasami, a na poddaszu z mieszkaniami dla nauczycieli. Kierownikiem nowej szkoły został pan Wyrzykowski, a nauczycielkami panie: Czerniakow i Żbikowska. Było wtedy 4 klasy.

W roku 1939, kiedy to wybuchła II wojna światowa kierownikiem szkoły był pan Kamionowski, a wraz z nim nauczała pani Kamionowska i pani Czerniakow.


       

           

Wiosną 1943 roku Niemcy spalili budynek szkoły, a państwa Kamionowskich wywożą do obozu. Pożar  niszczy też całą szkolną dokumentację. Zajęcia szkolne zostają szybko wznowione. Prowadzi je troje nauczycieli w prywatnych domach.

Po wyzwoleniu kierownikiem szkoły zostaje pan Gębicki a nauczycielkami panie: Gębicka i Szczęsna. Mieszkańcy zaczęli budować nową szkołę.

           Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób w 1949 roku stanął okazały budynek drewnianej szkoły. Miał 4 izby lekcyjne, korytarz i kancelarie, a na poddaszu 2 mieszkania dla nauczycieli. Było już wtedy 6 klas. Do klasy 7 dzieci musiały dojeżdżać do Wyszkowa.

 


Dalsze dzieje szkoły w Nowinach w kronikarskim skrócie:

- rok 1959 – kierownikiem szkoły zostaje Pan Jan Świderek;

- rok 1959 – zostaje po raz pierwszy zorganizowany kurs klasy VII dla pracujących;

- rok 1960 – szkoła staje się szkołą świecką;

- rok 1964 – zostaje założone przy szkole Przysposobienie Rolnicze;

- rok 1965 – powstaje Społeczny Komitet  Budowy Szkoły ;

- rok 1989 – szkoła w  Nowinach otrzymuje miano najlepszej szkoły w Gminie Wyszków podczas VIII Olimpiady Sportowej;

- rok 1991 – dyrektorem szkoły zostaje p. Ewa Borek;

- rok 1992 – dyrektorem szkoły zostaje p. Zofia Książek;

- rok 1993 – zostaje oddany w stanie surowym budynek nowej szkoły;

- rok 1998 -  nadanie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II;

- rok 2000 – utworzono gimnazjum, dyrektorem zostaje Krzysztof Ochmański;

- rok 2001 – w ramach zajęć pozalekcyjnych przy gimnazjum  rozpoczął swoją działalność Zespół Pieśni i Tańca „Wyszków”

- rok 2004 – utworzono Zespół Szkół, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, dyrektorem zostaje Pan Krzysztof Ochmański.