Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków – zadanie inwestycyjne

W ramach projektu „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków – zadanie inwestycyjne” współfinansowanego ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakupiono i zamontowano  3 gry edukacyjne: „Co ze mnie wyrośnie?” z ławką, „Sprawność – tropiciel – poznajemy zwierzęta leśne i ich tropy” z ławką, „Jaki to grzyb” dla Zespołu Szkół w Leszczydole – Nowinach, na łączną kwotę 12.755,10 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100 brutto).