Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

PODSTAWOWE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb ogółu społeczności uczniowskiej.


2. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych

i innych obowiązków zawartych w regulaminie wewnątrzszkolnym.


3. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.


4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na problemy szkolne.


5. Rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom- uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.


6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły.


7. Informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych

(apele, lekcje wychowawcze, spotkania).


8. Organizowanie imprez i uroczystości obchodzonych w sposób szczególny w naszej szkole.


9. Przygotowywanie i przeprowadzanie zabaw i dyskotek szkolnych z udziałem przyjaciół i gości.