Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Jesteś tutaj: Start / WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

 

Wolontariat

 

Jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

 

Cele wolontariatu: 

 

-Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

-Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

-Kształtowanie postaw prospołecznych.

-Rozwijanie empatii, zrozumienia.

-Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

-Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

-Wzbogacenie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.

-Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lojalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

-Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

-Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

-Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

-Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętnosći i doświadczeń.

-Rozwijanie zainteresowań

-Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

-Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

 

 

Obszary działania:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obaszary:

środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

Środowisko szkolne:

1. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

2. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.

3. Praca w bibliotece szkolnej.

 

Środowisko pozaszkolne:

1. Praca na rzecz Żoliborskiego Stowarzyszenia "Dom Rodzina Człowiek" w Warszawie- udział w akcji "Nakrętka".

2. Udział w akcjach Hospicjum Domowego dla dzieci w Pszczynie.

3. Współpraca z Radą Parafialną.

4. Praca na rzecz środowiska lokalnego.

5. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Pliki do pobrania