Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Nauka i zabawa poprzez indywidualizację

   

      We wszystkich szkołach podstawowych rozpoczęto realizację projektu pn.: "Nauka i zabawa poprzez indywidualizację".  Projekt odpowiada na bezpośrednie potrzeby placówek. Objęto nim 704 dzieci z klas I-III, które posiadają deficyty rozwojowe lub są szczególnie uzdolnione, a wymagają zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego. Celem głównym jest indywidualizacja nauczania, służąca wyrównaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych.  Dzieci, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb mogą brać udział w zajęcia wyrównawczych lub dodatkowych. Będą miały okazję rozwinąć umiejętności z zakresu przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, zajęcia artystyczne, języki obce. Do celów prowadzenia zajęć placówki zostaną doposażone w kompleksowe materiały dydaktyczne. Dzięki temu każde zajęcia zyskają większą atrakcyjność, co tym samym przełoży się to na skuteczniejsze osiągnięcie celów. Doposażenie bazy na kwotę blisko 312 tyś. zł. planowane jest na  październik / listopad, tak aby dzieci, jak najszybciej mogły korzystać z zakupionych pomocy. Warto dodać, iż „Nauka i zabawa poprzez indywidualizację” jest projektem w 100% finansowanym ze środków zewnętrznych. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Wyszków ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.