Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

" Twórcze improwizacje - sztuka wyrażania siebie"

 

Zajęcia odbywały się w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. Prowadziła je pani Agnieszka Sitek. Uczęszczali na nie uczniowie klasy VI:

 1. Karolina Badowska

 2. Piotr Durka

 3. Sebastian Klimaszewski

 4. Ilona Kubat

 5. Anna Kulesza

 6. Paulina Kulesza

 7. Martyna Ochmańska

 8. Piotr Rekus

 9. Dawid Rojek

 10. Jagoda Skawska

 11. Katarzyna Seroka

 12. Patrycja Subzda

 13. Krystian Subzda

 

Cel ogólny:

 • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez pobudzanie kreatywności i twórczych postaw uczniów

   

Wykaz kształconych umiejętności:


uczeń:

 • kształtuje wyobraźnię, wrażliwość i inwencję twórczą

 • umie w sposób werbalny i niewerbalny pokazać różnorodne emocje

 • potrafi współpracować w zespole

 • rozwija poczucie własnej wartości i eliminuje nieśmiałość