Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

"Słucham, patrzę i tworzę poznając wartości: Piękno, Dobro i Prawdę".

Zajęcia odbwały się w I półroczu roku szkolnego 2012/2013. Prowadziła je pani Wanda Dąbrowska-Krawcewicz w klasie IV. Uczestniczyło w nich 12 uczniów.

 

 

Cel:

  • uświadomienie uczniom, że częste i różnorodne kontakty ze sztuką oraz własne doświadczenia twórcze są konieczne dla swobodnego dokonywania wyboru, dają możliwość kształtowania i doskonalenia siebie, sprzyjają kształtowaniu otwartej, kreatywnej postawy wobec rzeczywistości.

 

Tematyka główna: inspirowanie poezją, filmem, muzyką i tworzenie plastycznych form płaskich i przestrzennych, w tym taniec, scenki - mini.