Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne


Ten typ zajęć dla uczniów klas IV – VI prowadzi p. Teresa Przygoda. Zostały zorganizowane 3 grupy, po jednej z każdej klasy. Każda liczyła po 10 – 11 osób. Osoby te posiadają zdolności humanistyczne(nie zawsze jeszcze odkryte). Klasa IV realizowała temat „Codzienność jako przygoda. Tworzenie tekstów kultury”, klasa V „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”, a klasa VI „Poznaj moją Małą Ojczyznę”.

 

Podczas pracy z klasą IV rozwijaliśmy:

 

- twórczą aktywność uczniów;

 

- ich ciekawość poznawczą;

 

- chęć zdobywania wiedzy poprzez kontakt z różnymi dziełami kultury;

 

W ramach zajęć napisaliśmy scenariusz baśni „Śpiąca królewna” i przygotowaliśmy inscenizację. Każdy miał przydzielone zadanie do wykonania. Zorganizowaliśmy casting, a nawet galę rozdania Oskarów. Rezultaty naszej pracy obejrzeli uczestnicy Rajdu Rodzinnego (OPS) Wyszków – Leszczydół Nowiny (festynu, którego współorganizatorem była nasza szkoła). Dwie przedstawicielki grupy – Sylwia Grzegorczyk i Patrycja Dziewulska (z dyr. K. Ochmańskim i p. T. Przygodą) prezentowały w Warszawie rezultaty pracy kół SSK działających w naszej szkole. Została tam zorganizowana konferencja „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery w poszukiwaniu efektywnego modelu wsparcia ucznia - … bo talent jest w każdym z nas”. Spotkanie odbyło się w nowym gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.  W spotkaniu wzięło udział ponad 100 nauczycieli oraz uczniów, uczestników projektu. Główną atrakcją była prezentacja efektów projektu przygotowana przez uczniów poszczególnych Centrów Talentu i Kariery.

 

Celem zajęć z grupą z klasy VI było rozbudzanie:

 

- wyobraźni;

 

- poczucia estetyki i inwencji twórczej;

 

- dociekliwości intelektualnej, samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu;

 

Podczas tych zajęć uczniowie poznawali swoją Małą Ojczyznę. W czasie wycieczki rowerowej fotografowali wioskę, szukali śladów przeszłości. Przeprowadzili dla klasy III dyktando „Wczoraj i dziś mojej wioski”, rozmawiali z mieszkańcami oraz poznawali dokonania znanych nowinian. Dla mieszkańców wioski przygotowali niezwykły wieczór przy świecach, podczas którego przy filiżance herbaty z sokiem malinowym i domowej szarlotce pokazali filmy nakręcone przez uczniów o Leszczydole Nowinach, zaprezentowali ulubione wiersze znanych poetów (a goście przyznali nagrodę publiczności), snuli fantastyczne historie o wiosce, zorganizowali wystawę zdjęć oraz wspólny turniej warcabowy.

 

Zbierając informacje odkrywali i rozwijali swoje uzdolnienia dziennikarskie i literackie. Pracowali z pasją i poprzez zabawy integracyjne pogłębiali swoją wiedzę.

 

Myślą przewodnią zajęć z grupą z klasy V były słowa Juliusza Słowackiego – „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

 

Głównym celem było:

 

- kształcenie umiejętności posługiwania się mówioną i pisaną odmianą języka ojczystego.

 

Redagowaliśmy dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. Opracowaliśmy krótką formę teatralną –„My jesteśmy zapusty” i wędrując po wiosce kultywowaliśmy dawne tradycje. Zorganizowaliśmy spotkanie międzypokoleniowe dla Przyjaciół SSK – „Jak to dawniej w karnawale bywało”. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o dawnych tradycjach swojej wioski, śpiewali piosenki biesiadne i chętnie włączyli się we wspólne pląsy zapomnianych już polek, oberków i walców. W przerwach zajadano się staropolskimi wypiekami karnawałowymi przygotowanymi przez zaproszonych gości. Członkowie SSK świetnie spisali się w roli gospodarzy.

 

Uczniowie odwiedzili też nadleśnictwo i przeprowadzili wywiad z nadleśniczym oraz poznali pracę myśliwych skupionych w Kole Łowieckim „Lis”. 

Artykuły

2013-03-10
2013-02-20

Spotkanie międzypokoleniowe - " Jak to dawniej w karnawale bywało"

Już po raz kolejny w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia humanistyczne Szkół Startu do Kariery odbyło się w naszej szkole spotkanie międzypokoleniowe. Zajęcia z uczniami prowadzi Teresa Przygoda, która jest też pomysłodawczynią takich form integracji. Tym razem zaprosili swoich Przyjaciół uczniowie z klasy V. Myślą przewodnią był Karnawał ale też dobra wspólna zabawa. „Jest nam bardzo miło, że zechcieli państwo przyjść na to spotkanie .

Czytaj więcej o: Spotkanie międzypokoleniowe - " Jak to dawniej w karnawale bywało"
2013-02-11

Sypcie pączki, sypcie chrusty – jak zapusty, to zapusty!

Wiele dawnych zwyczajów odchodzi w zapomnienie. Coraz mniej ludzi o nich pamięta, szczególnie młodych. Na szczęście uczniowie naszej szkoły starają się wiele z dawnych tradycji ocalić .Jedną z nich są Zapusty czyli chodzenie barwnie przebranych postaci po wiosce, odwiedzanie domów, prezentowanie dowcipnych piosenek i wierszyków.

Czytaj więcej o: Sypcie pączki, sypcie chrusty – jak zapusty, to zapusty!
2013-02-11

Ach jak przyjemnie spotykać razem się…

   W ramach programu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w różnorodnych formach zajęć. Jednym z nich są zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne. Działają już III semestr. W tej edycji uczestniczy w nich 11 uczniów z klasy VI. Zajęcia prowadzi Teresa Przygoda. Temat zajęć – Poznaj moją Małą Ojczyznę. Jedną z form było przygotowanie i zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego „Wieczór wspomnień”. Na to spotkanie uczniowie zaprosili swoich dziadków, rodziców i znajomych. Zaprojektowali dla nich zaproszenia i przygotowali ciekawy program. Przy domowej szarlotce i filiżance herbaty z sokiem malinowym wszyscy miło spędzili czas. Każdy z uczniów miał przydzielone zadanie. Byli więc poeci, konferansjerzy, kelnerzy, jurorzy konkursów, scenografowie. Każdy świetnie wywiązał się ze swojego zadania. 

Czytaj więcej o: Ach jak przyjemnie spotykać razem się…