Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej w powiecie wyszkowskim

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum z Leszczydołu Nowin biorą udział w programie "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej w powiecie wyszkowskim" realizowanego przez Powiat Wyszkowski. Celem głównym Projektu jest: poprawa dostępu do usług edukacyjnych i profesjonalnego poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla szkół gimnazjalnych położonych na obszarach wiejskich Powiatu Wyszkowskiego poprzez zastosowanie nowych metod uczenia się i podejmowania decyzji o wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej w zgodzie ze środowiskiem. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                      

Projekt obejmuje realizację następujących zadań dla uczniów:

  • indywidualne doradztwo z rodzicem i uczniem w punkcie konsultacyjnym;
  • zajęcia teoretyczno - praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie: kierunek gastronomiczny, elektryczny, stolarski (drzewny),       mechaniczny (ślusarstwo), mechaniczny (instalacje sanitarne), mechaniczny (pracownia samochodowa);
  • testy psychoedukacyjne predyspozycji zawodowych" Jakie mam zdolności" w CKP Wyszków;
  • spotkanie z psychologiem/ pedagogiem poradni w CKP Wyszków;
  • zajęcia w szkołach gimnazjalnych " Mój styl poznawczy- zostań skutecznym uczniem";
  • wyjazd studyjny " Puszcza Biała - Mój przyjaciel las w Nadleśnictwie Wyszków;
  • wyjazd studyjny "Oszczędzamy wodę" w Oczyszczalni ścieków w Wyszkowie.