Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Jesteś tutaj: Start / PRZETARGI

PRZETARGI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT SZKOLNYCH ŁAZIENEK

 

Wyszków 2012-07-20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach pod nazwą:

„Remont szkolnych łazienek”


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146037- 2012;

data zamieszczenia: 04.07.2012r.

Na podstawie ar. 92.2 informuję, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę  nr 1 spośród wyszczególnionych w poniższej tabeli ofert, złożonych  do postępowania:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

cena oferty w zł

liczba punktów przyznanych w jedynym kryterium CENA (waga kryterium - 100%)

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof  Falba, 07-201 Wyszków - Latoszek 55

96595,07

100,00

2

Zakład Budowlano-Instalacyjny Kazimierz Wróbel, ul. 11 Listopada 49, 07-200 Wyszków

98924,51

97,65

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie został wykluczony z postępowania. Oferta uzyskała 100 punktów wg jedynego zastosowanego w postępowaniu kryterium oceny ofert jakim była CENA.