Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Żegnaj nam szkoło kochana – jutro wakacje, lekcje skończone

19 czerwca 2019 roku po raz ostatni przed wakacjami zadźwięczał dzwonek dla uczniów naszej szkoły. W roli głównej klasa VIII, która po raz pierwszy od 20 lat opuszcza mury szkoły i klasa III, która jest ostatnią klasą likwidowanych gimnazjów. Uczniowie otrzymali świadectwa, nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Były spotkania z wychowawcami i  podziękowania. Uczniowie z radością wyfrunęli na oczekiwane z wakacje.

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/19 udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście – radny Andrzej Lewandowski, sołtys Bożena Grzegorczyk, rada rodziców z p. Iloną Aksamitowską na czele. P. dyrektor Krzysztof Ochmański powitał wszystkich i podziękował za wytężoną pracę w tym roku szkolnym.  Podkreślił, że ten rok jest rokiem szczególnym. Przestaje funkcjonować gimnazjum i to już ostatnia klasa III. Po  20 latach  po raz  pierwszy po reformie mury szkoły opuszcza klasa VIII.

Wyniki zachowania i nauczania klasy III gimnazjum podsumowała wychowawczyni p.  Aneta Godleś, a p. dyrektor wręczył nagrody książkowe,  świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i podziękowania. Gimnazjaliści zadedykowali wszystkim piosenkę „Żegnaj nam szkoło kochana”.

Wyniki nauczania i zachowania absolwentów klasy VIII podsumowała wychowawczyni p. Anna Suchta. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Filip Maciejewski, Lena Radziewicz, Maciej Gierek, Agata Idzkiewicz, Zuzanna Gąsiewska, Aleksandra Żebrowska. Rodzice wymienionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. P. Suchta podziękowała  rodzicom za pracę na rzecz klasy i szkoły. Klasa VIII po raz pierwszy pisała egzamin podsumowujący naukę w szkole podstawowej. Najlepiej wypadli w nim uczniowie – Lena Radziewicz i Filip Maciejewski. P. dyr. wręczył Julii Ochmańskiej, Marii Winkler, Lenie Radziewicz i Aleksandrze Żebrowskiej statuetki za najwyższe osiągnięcia, m.in. w konkursach. Miano najlepszego sportowca uzyskał gimnazjalista Wiktor Mikołajczyk.

Statuetki otrzymali odchodzący członkowie ZPiT „Wyszków”. Szczególne podziękowania powędrowały w stronę uczniów aktywnie działających w Kole Wolontariatu i programie Wychowanie i Profilaktyka. Ich opiekunem była p, Iwona Ochmańska. Alicja Wójcik  i Maciej Gierek pożegnali swoich młodszych kolegów, nauczycieli, a w szczególny sposób swoją wychowawczynię p. Annę Suchtę i zadedykowali piosenkę „Droga, którą idę”. Były życzenia od uczniów klasy VII i rodziców oraz słodkie upominki. Wyniki czytelnictwa podsumowała p. Iwona Ochmańska. Najlepszym czytelnikom wręczyła nagrody. P. Jolanta Karaśkiewicz wychowawczyni klasy III podsumowała I etap nauki w szkole swojej klasy, wręczyła dyplomy ukończenia. Podziękowała uczniom i rodzicom. A potem przyszła kolej na pozostałe klasy, którym p. dyr. Krzysztof Ochmański i przew. rady rodziców p. Ilona Aksamitowska wręczyli nagrody i dyplomy. Na koniec spotkanie z wychowawcami i ze świadectwem  w ręku uczniowie udali się na wakacyjny wypoczynek. Odpoczywajcie bezpiecznie!