Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

                     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach z klas I- III uczestniczą w programie „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w poniedziałki i piątki w godzinach 1245 – 1345.  

      Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2017 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika.

Galeria zdjęć