Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Dzień Pierwszej Pomocy

17. 10. 2016 r. w naszej szkole został zorganizowany Dzień Pierwszej Pomocy. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkoły podstawowej i z klasy II gimnazjum. Było bicie rekordu, szkolenie oraz konkurs plastyczny z nagrodami. Koordynatorkami akcji były panie: Jolanta Karaśkiewicz i Anna Suchta.

Przez pół godziny uczniowie klas III – VI bili rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Potem uczniowie z klasy II gimnazjum przeprowadzili z tego zakresu szkolenie dla oddziału przedszkolnego i klas I – II szkoły podstawowej. Szkolenie przeprowadzali uczniowie: W. Jeż, W. Sienkiewicz, A. Badowska, M. Zalewska, D. Stosio, K. Leszczyński, Sz. Soliwoda, K. Krajewski. Uczniowie mieli tez możliwość samodzielnego przeprowadzenia resuscytacji. W klasach I – III i oddziale przedszkolnym uczniowie brali udział w konkursie plastycznym „ Ozdobny alarm 112”. Nagrody zdobyli:

Hanna Książek – klasa O

Karol Pietrak – klasa I

Sebastian Zięba – klasa II

Nikola Żuchowska – klasa III

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Nagrody wręczał p. dyrektor K. Ochmański i przedst. rady rodziców (fundator nagród).

 

Galeria zdjęć