Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

„JAN PAWEŁ II –Patron Rodziny”

To hasło przewodnie tegorocznego spotkania na Jasnej Górze. A była to jubileuszowa XV pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

W tym roku przybyło  około 500. szkół z kraju i z Litwy.  Wśród nich 55. osobowa  grupa z Zespołu Szkół w Leszczydole – Nowinach.  Pod przewodnictwem naszego proboszcza ks. J. Soliwody i dyrektora Krzysztofa Ochmańskiego  przybyliśmy  na Jasną Górę po to, żeby u tronu Matki Bożej Jasnogórskiej złożyć nasze wszystkie prośby, dziękować Jej za opiekę i prosić we wszystkich tych intencjach, które przynosi tutaj młodzież i dzieci. 8 października o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych odprawiona pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny ks. biskupa Henryka Tomasika. Po eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej,  a także list Rodziny Szkół Jana Pawła II skierowany do Ojca Świętego. Każdy z uczestników pielgrzymki otrzymał pamiątkowy znaczek i 10. różańca.

Modląc się na Jasnej Górze, czujemy się prawdziwą wspólnotą, w której przebywanie razem sprawia nam ogromną radość. Czekamy na te spotkania i wracamy z nich spełnieni. To ważny moment zatrzymania się, możliwość zadumy i refleksji. Dzięki tym spotkaniom nasz Patron jest obecny, nie tylko w nazwie szkoły, ale także w naszym życiu i działaniach.

Galeria zdjęć