Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Z pedagogiem nie tylko o przemocy rówieśniczej

Już po raz kolejny naszą szkołę odwiedziła Natalia Siatkowska pedagog z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Tym razem głównym tematem jej spotkań z uczniami była przemoc rówieśnicza.

 Odbyły się 3 spotkania:

Klasy 0 – III – temat: Bezpieczna droga do szkoły

Klasy IV – VI – temat: Bezpieczna droga do szkoły, Przemoc rówieśnicza

Gimnazjum  - temat: Przemoc rówieśnicza

Uczniowie gimnazjum mieli też okazję obejrzeć film o przejawach przemocy rówieśniczej. Pani Natalia podała uczniom przykłady przemocy rówieśniczej z którymi spotkała się w swojej pacy i przekazała informacje o rodzajach pomocy, którą mogą uzyskać  ze strony różnych instytucji. Pierwszymi osobami do których powinni się zwrócić ze swoim problemem są rodzice, wychowawca i pedagog w szkole. W trudniejszych sytuacjach mogą zwrócić się do policji . Za wszelkie przejawy przemocy rówieśniczej (groźby umieszczane  w Internecie, w komórkach  lub  w bezpośrednich relacjach) uczniom grożą kary. Nawet sprawy w sądzie i przydział kuratora. Spotkanie zorganizowała pedagog p. Iwona Ochmańska. 

Galeria zdjęć