Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

15 lat z Janem Pawłem II

     Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach obchodziła niecodzienną rocznicę. 15 lat temu przyjęła imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II i przez te wszystkie lata postać ta towarzyszy nam w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Z tej okazji odbył się także Turniej Szkół noszących to imię.

     Od 12 lat pielgrzymujemy do Matki Boskiej Częstochowskiej na Ogólnopolskie Pielgrzymki Rodziny Szkół. Gromadzimy materiały o życiu i działalności Jana Pawła II, organizujemy festyny, apele i akademie. Takie imię zobowiązuje a my w swojej pracy staramy się nie zawieść naszego Patrona.

     Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił proboszcz parafii Jan Soliwoda. Wzięła w niej udział społeczność naszej szkoły oraz zaproszeni goście Nie zabrakło też pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Jana Pawła II. Po zakończeniu wszyscy ruszyli barwnym korowodem na plac szkoły pod pomnik Patrona. Tu delegacja uczniów:  Julia Gąsiewska i Oskar Żuchowski, złożyła  kwiaty i zapaliła  znicze. Chór pod kierunkiem Jolanty Piątkowskiej zaśpiewał hymn szkół papieskich – „My Jana Pawła uczniowie”i, ulubionej pieśni Jana Pawła II. Sylwia Grzegorczyk i Przemysław Zięba zarecytowali wiersze Karola Wojtyły. Janek Książek zwrócił się do wszystkich z ostatnim przesłaniem naszego Papieża –„Nie płaczcie nad moją nieobecnością, czujcie się blisko mnie i mówcie do mnie jeszcze. Będę Was kochał z nieba, tak jak kochałem na ziemi”.

     Na dalsze uroczystości organizatorzy zaprosili na salę gimnastyczną. Gości witała para w krakowskich strojach: Natalia Kowalska i Michał Żmijewski. Każdy z nich z tej okazji otrzymał pamiątkowy znaczek . Zaprojektowały go: Wanda Dąbrowska i Iwona Ochmańska. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: burmistrz Adam Warpas, ks. Jerzy Błaszczak, ks. Tadeusz Masłowski, prezes oddziału powiatowego ZNP- Maciej Wójcik, nadleśniczy Wojciech Kwiatkowski, sołtys Leszczydołu Nowin Bożena Grzegorczyk, poprzedni dyrektor SP w Leszczydole Nowinach- Zofia Książek. Nie zabrakło dyrektorów szkół, biorących udział w Turnieju: Krzysztofa Wawrzyńczaka z Nowych Bud, Sylwii Wrzostek z Nagoszewski, Danuty Bloch z Bloch i Barbary Wiśniewskiej z Białegobłota. Pojawili się również inni dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu gminy Wyszków i nie tylko.

     Wszystkich powitał dyr. Krzysztof Ochmański. Stwierdził, że te 15 lat od nadania imienia minęło szybko i w porównaniu z innymi to skromny jubileusz. Dodał, że imię Jana Pawła  II zobowiązuje  stawiając  wysoką poprzeczkę w dziedzinie nauczania i wychowania. Dużo łatwiej jest pielęgnować pamięć o Janie Pawle II niż podążać drogą przez niego wyznaczoną. Jesteśmy świadomi tego, że należy dawać dobry przykład uczniom i nie tylko nauczać, ale kształtować w nich wielkie serce otwarte na innego człowieka- w myśl słów „Człowieka Mierzyć trzeba miarą serca” Ciągle słyszymy słowa Papieża „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” Chcieli byśmy, żeby te słowa towarzyszyły nam w codziennej pracy i życiu.

      Goście gratulowali pięknej uroczystości, dziękowali i przesyłali życzenia dalszej owocnej pracy z Patronem. Elżbieta Stokarska przypomniała 15.letnią pracę szkoły z Patronem. Powróciła pamięcią do 18 maja 1998 roku, kiedy nasza placówka przyjmowała to wzniosłe imię. Byliśmy wtedy 18 szkołą w Polsce i pierwszą w regionie. 16. X 2003 roku w 25-lecie Pontyfikatu i 5-lecie nadania szkole imienia na korytarzu zawisła pamiątkowa tablica a przed szkołą stanął pomnik Patrona. O wrażenia artystyczne zadbali uczniowie klasy IV, którzy pod kierunkiem Agnieszki Sitek przedstawili wzruszającą część artystyczną  o swoim Patronie. Po niej ZPiT Wyszków przeniósł wszystkich w zaczarowany świat ulubionych pieśni Jana Pawła.

      Organizatorka konkursu plastycznego –„ Jak mały Karolek został Papieżem”  W. Dąbrowska razem z dyr. K. Ochmańskim i burmistrzem A. Warpasem wręczyła nagrody za wyróżnione prace. Otrzymali je: Nikola Żuchowska, Monika Zaleska, Maja Szymańska, Lena Radziewicz, Kacper Szymański, Bartosz Gałązka, Patrycja Dziewulska, Karolina Soliwoda, Przemysław Zięba, Kacper Mazurkiewicz i Natalia Suchta. Beata Książek opowiedziała zebranym o powołaniu regionalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nagrodą jest  Puchar przechodni ufundowany przez pierwszego proboszcza naszej parafii T. Masłowskiego W tym roku po raz III  gospodarzem rozgrywek turniejowych jest nasza szkoła. Na specjalnie z tej okazji zaprojektowanym banerze umieszczono zdjęcia tych właśnie szkół: Nagoszewki, Bloch, Białegobłota, Nowych Bud I Leszczydołu Nowin. 6.osobowe drużyny walczyły o puchar. Żeby go zdobyć, trzeba było rozwiązać zadania wiedzowe(krzyżówka, rozsypanka, kalendarium), wykazać się umiejętnościami sportowymi (gra w kapsle, wyścigi  na koordonce , rzuty do celu) i z gliny samoutwardzalnej wykonać płaskorzeźbę dla Jana Pawła. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do naszej szkoły i to my do następnego turnieju będziemy się cieszyć z posiadanego pucharu. Zwycięską drużynę stworzyli: Magda Salwin, Maciej Wiśniewski, Marysia Winkler, Iza Wicińska, Sylwia Grzegorczyk i Konrad Bartosiak. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwały prowadzące: Teresa Przygoda, Adriana Rozenek i Elżbieta Stokarska oraz jurorzy wyłonieni z każdej szkoły.

Gdy uczniowie zmagali się z zadaniami turniejowymi, goście oglądali wystawę zdjęć i prezentację multimedialną z 15- lecia. Te atrakcje przygotowała Agnieszka Kowalska i Beata Książek. Na spragnionych czekał pyszny obiad i szwedzkie stoły zastawione smakołykami. Pieczę nad nimi sprawowała Jolanta Piątkowska z zespołem oraz rodzice. Nie byłoby możliwe ich przygotowanie, gdyby nie niezawodni sponsorzy.

   I długo oczekiwany moment. Nasza szkoła ma puchar, ale inne szkoły nie wyjeżdżają też z pustymi rękami. Wszyscy otrzymują z rąk dyrektora K. Ochmańskiego  i doradcy metodycznego B. Ochmańskiej nagrody i podziękowania na pamiątkę spotkania. Ta uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektora, nauczycieli , pracowników szkoły i uczniów (na szczególne podkreślenie zasługuje Koło Wolontariatu z gimnazjum).