Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 
 Przejdź na kanał naszej szkoły na YouTube  
 Przejdź na stronę naszej szkoły na faacebook'u

 

Dzisiaj na tablicy

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Leszczydole-Nowinach informuje:
 

 

Organizacja zajęć w szkole od 18 stycznia dla klas 1-3

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

13. Wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

14. Zajęcia świetlicowe będą odbywać  się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

15. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

16.  W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 

 
 
 
 W okresie od 01.12.2020 r. do odwołania,

boisko ze sztuczną nawierzchnią będzie zamknięte.

 

 

Artykuły

2016-10-21

PaTPORT w Sokołowie Podlaskim

1 i 2 października 2016 roku 25.osobowa grupa z naszego gimnazjum pod opieką pedagoga p. Iwony Ochmańskiej i p. Arkadiusza Wilczyńskiego wyruszyła na 5. Mazowiecki Przystanek PaT do Sokołowa Podlaskiego. Przybyło wiele grup PaT i PaTPORTÓW nie tylko z Mazowsza ale też z całej Polski. Ogółem około 900. osób.

Czytaj więcej o: PaTPORT w Sokołowie Podlaskim
2016-10-20

Uczniowie podziękowali swoim nauczycielom

To był bardzo miły dzień dla nauczycieli i pracowników obsługi naszego zespołu szkół. Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie pięknymi życzeniami i kwiatami podziękowali swoim nauczycielom za codzienna pracę. Przygotowali też uroczysty apel.

Czytaj więcej o: Uczniowie podziękowali swoim nauczycielom
2016-10-20

18. lat z Patronem Janem Pawłem II

16 października minęła 38. rocznica Pontyfikatu Patrona szkoły podstawowej. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, który zgromadził uczniów, nauczycieli i rodziców. Słowem i piosenką uczciliśmy ten dzień.

Czytaj więcej o: 18. lat z Patronem Janem Pawłem II
2016-10-20

Dzień Pierwszej Pomocy

17. 10. 2016 r. w naszej szkole został zorganizowany Dzień Pierwszej Pomocy. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkoły podstawowej i z klasy II gimnazjum. Było bicie rekordu, szkolenie oraz konkurs plastyczny z nagrodami. Koordynatorkami akcji były panie: Jolanta Karaśkiewicz i Anna Suchta.

Czytaj więcej o: Dzień Pierwszej Pomocy
2016-10-18

Jak udzielić pierwszej pomocy?

21 września uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu pierwszej pomocy dla uczniów. W szkoleniu, które prowadził ratownik medyczny Robert Macioch, wzięły udział dzieci z klas III – VI szkoły podstawowej i z klasy II gimnazjum. Odbyły się 3 dwugodzinne szkolenia. Przeszkolono 79 osób. Działania koordynowała p. Anna Suchta.

Czytaj więcej o: Jak udzielić pierwszej pomocy?
2016-10-17

Już po raz XVI pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę

43. osobowa delegacja z Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach uczestniczyła 13. października w XVI pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na  Jasną Górę. Wraz z uczniami wyjechali nauczyciele: Iwona Ochmańska, Anna Suchta, Teresa Przygoda  i Celina Kulesza. Obecny był poczet sztandarowy z klasy VI: A. Żebrowska, L. Radziewicz, A.Idzkiewicz, Z. Gąsiewska, M. Wiśniewski i K. Szymański. Uczniowie otrzymali pamiątkowe różańce z napisem „Jezu Ufam Tobie”, znaczki pielgrzymkowe oraz obrazki z Janem Pawłem II.

Czytaj więcej o: Już po raz XVI pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę
2016-10-16

Zespół „Nowinki” zatańczył w Letniej Scenie Teatralnej

To już czwarta edycja Letniej Sceny Teatralnej w Domu Kultury Hutnik w Wyszkowie. Tym razem z udziałem naszego zespołu tanecznego „Nowinki”. Dziewczyny z klasy I gimnazjum zatańczyły w ostatnią niedzielę września w trzecim dniu festiwalu. Pojechały tam ze swoją opiekunką p. Iwoną Ochmańską.

Czytaj więcej o: Zespół „Nowinki” zatańczył w Letniej Scenie Teatralnej
2016-10-14

Filmowa noc

Uczniowie klasy III, IV i V szkoły podstawowej wraz ze swoimi wychowawczyniami Agnieszką Kowalską, Beatą Książek i Teresą Przygodą zorganizowali w swojej szkole nocny biwak tematyczny.  W roli głównej film. Oczywiście nie zabrakło wspólnej zabawy, potyczek sportowych a nawet pizzy.

Czytaj więcej o: Filmowa noc
2016-09-26

Spotkania z absolwentami – Paweł Runo

Uczniowie klasy I i II gimnazjum spotkali się 22 września z absolwentem naszej szkoły – Pawłem Runo. Paweł jest studentem Politechniki Warszawskiej (filia w Płocku) – kierunek ekonomia. Spotkanie zorganizowała p. Teresa Przygoda.

Czytaj więcej o: Spotkania z absolwentami – Paweł Runo
2016-09-26

Uczniowie wybrali Samorząd Uczniowski

To była prawdziwa lekcja demokracji. Klasa I gimnazjum 20 IX 2016 r. przeprowadziła wybory. Uczniowie wybrali przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej i gimnazjum. Wybory przygotowała p. Teresa Przygoda.

Czytaj więcej o: Uczniowie wybrali Samorząd Uczniowski
2016-09-21

Akcja „Sprzątanie świata” – Nowiny 2016

Tegoroczna 23 edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiegała pod hasłem: Podaj dalej ...drugie życie odpadów

Wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum ze swoim opiekunem miały za zadanie posprzątać wyznaczoną część swojej miejscowości, a zebrane śmieci i odpady posegregować. Pieczę nad akcją sprawował i niezbędne akcesoria (worki, rękawiczki) dostarczył Urząd Gminy w Wyszkowie, a  szkolnym koordynatorem była p. Beata Książek

Czytaj więcej o: Akcja „Sprzątanie świata” – Nowiny 2016
2016-09-21

Koło Wolontariatu zorganizowało loterię fantową

Koło Wolontariatu działające w szkole zorganizowało 18 września loterię fantową. Przygotowało ją i przeprowadziło podczas odpustu parafialnego w naszym kościele. Koordynatorem akcji była opiekunka koła p. Iwona Ochmańska a uczestnikami uczniowie gimnazjum.

Czytaj więcej o: Koło Wolontariatu zorganizowało loterię fantową
2016-09-12

Harmonogram zajęć na basenie

HARMONOGRAM ZAJĘC NA BASENE

W RAMACH PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 

współfinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych

Nazwa własna zadania „Umiem pływać 2016”

wrzesień- grudzień 2016r.

 

Czytaj więcej o: Harmonogram zajęć na basenie
2016-09-08

Lena nagrodzona, Maja i Agata wyróżnione

Lena Radziewicz, Agata Idzkiewicz z klasy VI i Maja Szymańska z klasy V nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Koło Łowieckie „Lis” w Wyszkowie. Był on przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

Czytaj więcej o: Lena nagrodzona, Maja i Agata wyróżnione
2016-12-15
2016-09-02

Kompleks sportowy oficjalnie otwarty! Gminna Inauguracja roku szkolnego.

Data 1 września 2016 roku na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej i mieszkańców Leszczydołu Nowin. Tego dnia Burmistrz Grzegorz Nowosielski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Sławomir Cieślak, radny Stanisław Nasiadka i Dyrektor Zespołu Szkół w Leszczydole – Nowinach Krzysztof Ochmański oficjalnie przecięli wstęgę wspaniałego kompleksu sportowego. Znajduje się on przy naszej szkole. Licznie zgromadzeni goście- władze samorządowe, oświatowe, dyrektorzy szkół, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy wioski z dumą obserwowali ten super nowoczesny obiekt. Wspaniałe boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia do biegania oraz ścieżka do skoku w dal od dziś dostępne są dla naszych uczniów, a także mieszkańców miejscowości. Kolejki do korzystania już się ustawiają. Nasza szkoła była też w tym roku gospodarzem Gminnej Inauguracji roku szkolnego 2016/17.

Czytaj więcej o: Kompleks sportowy oficjalnie otwarty! Gminna Inauguracja roku szkolnego.