Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 
 Przejdź na kanał naszej szkoły na YouTube  
 Przejdź na stronę naszej szkoły na faacebook'u

 

Dzisiaj na tablicy

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Leszczydole-Nowinach informuje:
 

 

Organizacja zajęć w szkole od 18 stycznia dla klas 1-3

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

13. Wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

14. Zajęcia świetlicowe będą odbywać  się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

15. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

16.  W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 

 
 
 
 W okresie od 01.12.2020 r. do odwołania,

boisko ze sztuczną nawierzchnią będzie zamknięte.

 

 

Artykuły

2016-12-01

Najmłodsi uczniowie na Święcie Pluszowego Misia

25 XI uczniowie klas 0 – III zorganizowali Dzień Pluszowego Misia. Było czytanie „Kubusia Puchatka”, ćwiczenia ruchowe z ulubionymi pluszakami, zagadki oraz degustacja przysmaku misiów – pysznego miodku. Można też było zdobyć nagrody w konkursie plastycznym na najładniejszego misia

Czytaj więcej o: Najmłodsi uczniowie na Święcie Pluszowego Misia
2016-11-29

Ślubujemy Tobie szkoło….

Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klasy I gimnazjum i zostali przyjęci w poczet społeczności gimnazjalnej. Pasowania na ucznia dokonał p. dyr. Krzysztof Ochmański, a świadkami byli rodzice, nauczyciele i uczniowie, a przede wszystkim wychowawca p. Szymon Strychalski.  Ten fakt miał miejsce 25 XI 2016 r. na sali gimnastycznej.

Czytaj więcej o: Ślubujemy Tobie szkoło….
2016-11-29

Teatr „Farsa” nagrodził uczniów

Agata Idzkiewicz z klasy VI,  Olga Świeżek i Amelia Piecychna z klasy V otrzymały nagrody w konkursie plastycznym  zorganizowanym przez Teatr Farsa z Wyszkowa.  Dodatkową nagrodą jest organizacja przez aktorów tego teatru warsztatów teatralnych dla V i VI klasy na terenie naszej szkoły.

Czytaj więcej o: Teatr „Farsa” nagrodził uczniów
2016-11-22

Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków- zadanie nieinwestycyjne

W ramach projektu "Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków – zadanie nieinwestycyjne” współfinansowanego ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zakupiono i zamontowano 5 tablic edukacyjnych: „Poznajemy drzewa iglaste”, „Poznajemy drzewa liściaste”, „Płazy i gady”, „Ptaki naszych lasów”, „Krzewy” wraz ze stelażami oraz terenową grę edukacyjną Światowid „Rośliny łąkowe” dla Zespołu Szkół w Leszczydole – Nowinach na łączną kwotę 9.200,00 zł".

Czytaj więcej o: Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków- zadanie nieinwestycyjne
2016-11-22

Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków – zadanie inwestycyjne

W ramach projektu „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków – zadanie inwestycyjne” współfinansowanego ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakupiono i zamontowano  3 gry edukacyjne: „Co ze mnie wyrośnie?” z ławką, „Sprawność – tropiciel – poznajemy zwierzęta leśne i ich tropy” z ławką, „Jaki to grzyb” dla Zespołu Szkół w Leszczydole – Nowinach, na łączną kwotę 12.755,10 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100 brutto).

Czytaj więcej o: Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszków – zadanie inwestycyjne
2016-11-18

Pisarz Jacek Getner odwiedził naszą szkołę

17 listopada 2016 r. gościł w naszej szkole pisarz, scenarzysta telewizyjny i dramaturg  Jacek Getner.  Laureat licznych konkursów pisarskich i dramaturgicznych. Autor scenariuszy do seriali telewizyjnych i dialogów gier komputerowych. Inicjatorką spotkania była p. Teresa Świderek. W spotkaniu autorskim wzięli udział uczniowie I i II klasy gimnazjum.

Czytaj więcej o: Pisarz Jacek Getner odwiedził naszą szkołę
2016-11-16

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie w Warszawie

Lena Radziewicz uczennica klasy VI otrzymała wyróżnienie w konkursie plastyczno – historycznym „NIEPODLEGŁA. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością”. Tematem przewodnim dla klas IV – VI była „Niepodległość w oczach dziecka”. Konkurs zorganizowało Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Czytaj więcej o: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie w Warszawie
2016-11-16

Śniadanie daje moc

Już po raz drugi w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole – Nowinach został zorganizowany Dzień Zdrowego Śniadania. Przygotowali  go najmłodsi uczniowie z klas 0 – III pod okiem swoich pań: E. Szymańskiej, J. Piątkowskiej, J. Karaśkiewicz i A. Kowalskiej. W organizację włączyli się też rodzice uczniów.

Czytaj więcej o: Śniadanie daje moc
2016-11-14

Uczcili rocznicę niepodległości medalami

Klaudia Balińska zdobyła złoty medal, a Karolina Kowalska srebrny na piątym już Wyszkowskim Biegu Niepodległości, który odbył się 11. listopada w Rybienku Leśnym. Na sportowo uczciły 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej o: Uczcili rocznicę niepodległości medalami
2016-11-14

Sebastian Zięba wyróżniony!

Sebastian Zięba uczeń klasy II szkoły podstawowej zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Wyszków. Konkurs nosił tytuł „ Mój sen o Puszczy Białej”. Sebastian przygotował pracę pod kierunkiem p. Jolanty Piątkowskiej.

Czytaj więcej o: Sebastian Zięba wyróżniony!
2016-11-09

Wyszkowski Dzień Pierwszaka

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej uczestniczyli wraz ze swoją wychowawczynią p. J. Karaśkiewicz i dyrektorem zespołu szkół p. K. Ochmańskim  w gminnym pasowaniu na ucznia klasy I. Gospodarzem uroczystości był  Zespół Szkół na Polonezie. Hala sportowa wypełniła się uczniami, nauczycielami, dyrektorami, rodzicami. Przybyli również szczególni goście - pierwszoklasiści, dla których w życiu rozpoczął się nowy rozdział. Nowo upieczeni uczniowie otrzymali pluszowe pacynki i oczywiście legitymacje.

Czytaj więcej o: Wyszkowski Dzień Pierwszaka
2016-11-08

Biegi przełajowe w Ostrołęce

12.uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wzięło udział 5. listopada w Międzypowiatowych Biegach Przełajowych w Ostrołęce. Byli to uczniowie, którzy zdobyli medale lub zajęli miejsca punktowane w biegach powiatowych.

Czytaj więcej o: Biegi przełajowe w Ostrołęce
2016-11-08

Kolejne sportowe sukcesy!

Klaudia Balińska z klasy VI (dystans 800 m.) zdobyła złoty medal, a Karolina Kowalska z III gimnazjum (dystans 1000 m.) srebrny w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się 29 X 2016 w Długosiodle.

Czytaj więcej o: Kolejne sportowe sukcesy!
2016-11-07

Nasi uczniowie uczcili żołnierzy poległych w obronie Wyszkowa

   Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej z dyrektorem i opiekunem p. Anną Suchtą uczestniczył 07.09. 2016 r. w uroczystości upamiętniającej Grupę Operacyjną Wyszków, która brała udział w kampanii wrześniowej 1939 r.

Czytaj więcej o: Nasi uczniowie uczcili żołnierzy poległych w obronie Wyszkowa
2016-10-29

Pierwszaki złożyły ślubowanie

Dzieci z klasy I złożyły 28 października ślubowanie i stały się uczniami szkoły podstawowej. Świadkami tej uroczystości byli rodzice, nauczyciele a przede wszystkim cała społeczność uczniowska. 

Czytaj więcej o: Pierwszaki złożyły ślubowanie
2016-10-27

Ala i Tytus i nagrodzeni w konkursie w Rybnie

Ala Szczesna z klasy II szkoły podstawowej i Tytus Ćwiek z klasy V zdobyli nagrody w Gminnym Konkursie Recytatorskim i Fotograficznym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Rybnie.

Czytaj więcej o: Ala i Tytus i nagrodzeni w konkursie w Rybnie
2016-10-27

Warsztaty fotograficzne LASPROJECT 2016

27 października uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach fotograficznych zorganizowanych w Nadleśnictwie Wyszków. Była to propozycja dla tych, którzy pasjonują się fotografią, ale również dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie. Zajęcia prowadziła absolwentka naszej szkoły, obecnie pracująca w Nadleśnictwie, Marta Baranowska.

Czytaj więcej o: Warsztaty fotograficzne LASPROJECT 2016
2016-10-25

W baśniowym świecie Andersena

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wyjechali do Domu Kultury Hutnik w Wyszkowie na spektakl teatralny „Baśnie Pana Andersena”.

Czytaj więcej o: W baśniowym świecie Andersena