Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 
 Przejdź na kanał naszej szkoły na YouTube  
 Przejdź na stronę naszej szkoły na faacebook'u

 

Dzisiaj na tablicy

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Leszczydole-Nowinach informuje:
 

 

Organizacja zajęć w szkole od 18 stycznia dla klas 1-3

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

13. Wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

14. Zajęcia świetlicowe będą odbywać  się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

15. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

16.  W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 

 
 
 
 W okresie od 01.12.2020 r. do odwołania,

boisko ze sztuczną nawierzchnią będzie zamknięte.

 

 

Artykuły

2017-01-18

Wigilia z rodziną PaT- owską

32. uczniów naszego gimnazjum z opiekunami p. Iwoną Ochmańską i p. Arkadiuszem Wilczyńskim uczestniczyło w Powiatowej Wigilii Programu Profilaktyka a Ty. Spotkanie odbyło się 20. grudnia w Wyszkowie w restauracji Centralna

Czytaj więcej o: Wigilia z rodziną PaT- owską
2017-01-11

Włączyliśmy się do projektu Szlachetna Paczka

Grupa uczniów z Koła Wolontariatu – Aleksandra Boroń, Izabela Wicińska,  Karolina  Kowalska, Julia Ochmańska z opiekunem Iwoną Ochmańską, dyrektorem Zespołu Szkół Krzysztofem Ochmańskim i przedstawicielem Rady Rodziców- p. A. Wicińskim przekazała 11. grudnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie przygotowaną w naszej szkole szlachetną paczkę. Stamtąd zgromadzone paczki wędrują do konkretnych rodzin.

Czytaj więcej o: Włączyliśmy się do projektu Szlachetna Paczka
2017-01-10
2017-01-04

Zaśpiewali w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

W XIII edycji Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek wzięli udział też nasi reprezentanci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Przegląd odbył się w grudniu 2016 r. w Domu Kultury Hutnik w Wyszkowie. Uczniów przygotowała p. Jolanta Piątkowska.

Czytaj więcej o: Zaśpiewali w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
2017-01-04

Oto dziś narodziła się miłość

Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli 22 grudnia w świątecznym spotkaniu, podczas którego obejrzeli Jasełka przygotowane przez klasę III szkoły podstawowej, a wyreżyserowane przez p.Agnieszkę Kowalską. Podsumowano też szkolne konkursy i wręczono nagrody. Zewsząd popłynęły bożonarodzeniowe życzenia.

Czytaj więcej o: Oto dziś narodziła się miłość
2016-12-21

Międzypokoleniowe spotkanie z Tradycją

Uczniów klasy IV i V odwiedziła z okazji Świąt Bożego Narodzenia grupa seniorów z Leszczydołu – Nowin. Państwo Janina i Roman Mróz, pani Czesława Piecychna i pani Maria Szajczyk  wprowadzili uczniów w świąteczny magiczny czas, taki jedyny czas w roku. Gościem specjalnym był p. dyrektor Krzysztof Ochmański, który złożył świąteczne życzenia i podzielił się ze wszystkimi opłatkiem. Zawitali też uczniowie klasy I szkoły podstawowej z wychowawczynią p. J. Karaśkiewicz.

Czytaj więcej o: Międzypokoleniowe spotkanie z Tradycją
2016-10-28

Nasi gimnazjaliści na Targach Edukacyjnych

Chociaż gimnazjaliści mają jeszcze sporo czasu na podjęcie decyzji co do wyboru przyszłej szkoły, to już 28 października 2016  uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w hali W O S i R w Wyszkowie. Spotkanie zorganizował powiat wyszkowski. Klasa III naszego gimnazjum z wychowawczynią p. C. Kulesza i pedagog p. I. Ochmańską też wzięła udział w tym wydarzeniu i miała okazję zapoznać się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej o: Nasi gimnazjaliści na Targach Edukacyjnych
2016-12-16

Karolina Kowalska laureatką konkursu w Sierpcu

Karolina zajęła II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Konkurs nosił tytuł „ Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców wtórnych”. Szopka to piękne wprowadzenie w magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Nagrodą był namiot, który uczennica odebrała osobiście 9. grudnia w siedzibie muzeum. 

Czytaj więcej o: Karolina Kowalska laureatką konkursu w Sierpcu
2016-12-16

Mikołajkowe wycieczki

W tym roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum postanowili Mikołajkowe Święto spędzić w Warszawie i wybrali się 6, 7 i 9 grudnia na ciekawe wycieczki.  Klasy 0 – III udały się do Centrum Nauki Kopernik, klasy IV – VI poznawały kulisy Telewizji Polskiej a III klasa gimnazjum odwiedziła Sejm RP.

Czytaj więcej o: Mikołajkowe wycieczki
2016-12-15

Upięcia, warkocze, plecionki…

Trzy uczennice z klasy III gimnazjum – Karolina Soliwoda, Sylwia Grzegorczyk i Roksana Jeż reprezentowały naszą szkołę na Regionalnym Konkursie Stylizacji Fryzjerskiej „Glamour Look”. Sylwia zajęła w nim III miejsce. Konkurs odbył się 01.12.2016 r. w ZDZ Centrum Kształcenia w Wyszkowie.

Czytaj więcej o: Upięcia, warkocze, plecionki…
2016-12-07

Klasa V czytała klasie pierwszej

Klasa V odwiedziła klasę I szkoły podstawowej, aby poczytać im i zinscenizować utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Uczniowie pod kierunkiem p. Teresy Przygody wyreżyserowali znane i lubiane wiersze tych poetów i przy pomocy rekwizytów przedstawili je swoim młodszym kolegom i koleżankom.

Czytaj więcej o: Klasa V czytała klasie pierwszej
2016-12-07

Nasz WOLONTARIAT na Tubie Wyszkowa

29. listopada naszą szkołę odwiedziła dziennikarka z Tuby Wyszkowa Aleksandra  Szulc. Spotkała się z przedstawicielami Koła Wolontariatu, które działa w naszej szkole pod opieką p. Iwony Ochmańskiej.  Z naszymi wolontariuszami przeprowadziła  wywiad na temat działań koła i jego planów w przyszłym roku. Reportaż był nagrywany  w związku z Dniem Wolontariatu, który obchodzony jest 5. grudnia.

Czytaj więcej o: Nasz WOLONTARIAT na Tubie Wyszkowa
2016-12-06

Drużyna dziewcząt z gimnazjum awansowała

Drużyna dziewcząt z gimnazjum zajęła II miejsce w Gminnych Zawodach Halowych w Piłce Nożnej i awansowała do zawodów powiatowych.

Czytaj więcej o: Drużyna dziewcząt z gimnazjum awansowała
2016-12-06

Warsztaty Teatralne z Teatrem „Farsa”

Chętni uczniowie z klasy V i  VI (szkoda, że tylko dziewczynki) mieli nie lada niespodziankę. Do naszej szkoły przyjechali członkowie Zespołu Teatralnego Farsa z Wyszkowa z reżyserem zespołu Dawidem Nowakowskim na czele. Chłopcy  zorganizowali warsztaty.

Czytaj więcej o: Warsztaty Teatralne z Teatrem „Farsa”
2016-12-06

PaTPORT w Podkowie Leśnej

30. uczniów Gimnazjum w Leszczydole Nowinach wzięło udział 12. listopada w II Miejskim Przystanku PaT w Podkowie Leśnej - wydarzeniu w ramach programu "Profilaktyka a Ty". Wyjazd  zorganizowała opiekunka PaTPORTu  p. Iwona Ochmańska, a w opiece nad uczniami pomagał jej p. Arkadiusz Wilczyński. Tym razem PaTowicze z Leszczydołu sami reprezentowali gminę Wyszków. Do Podkowy przybyło 450 osób z województwa mazowieckiego. Wśród nich- jak zawsze niezawodny- zespół z Leszczydołu Nowin.

Czytaj więcej o: PaTPORT w Podkowie Leśnej
2016-12-01

Polska znowu wolna

Uroczyście uczciliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole uczniowie klasy VI przygotowali apel. Pięknymi utworami uzupełnił go chór szkolny(prowadząca p. Jolanta Piątkowska)  Gościnnie wystąpił zespół Nowinki (opiekun p. Iwona Ochmańska). Nie zabrakło muzyki na żywo w wykonaniu naszych uzdolnionych uczniów. Społeczność szkolna miała też okazję obejrzeć prezentację multimedialną Tytusa Ćwieka z klasy V.

Czytaj więcej o: Polska znowu wolna
2016-12-01

Najmłodsi uczniowie na Święcie Pluszowego Misia

25 XI uczniowie klas 0 – III zorganizowali Dzień Pluszowego Misia. Było czytanie „Kubusia Puchatka”, ćwiczenia ruchowe z ulubionymi pluszakami, zagadki oraz degustacja przysmaku misiów – pysznego miodku. Można też było zdobyć nagrody w konkursie plastycznym na najładniejszego misia

Czytaj więcej o: Najmłodsi uczniowie na Święcie Pluszowego Misia
2016-11-29

Ślubujemy Tobie szkoło….

Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klasy I gimnazjum i zostali przyjęci w poczet społeczności gimnazjalnej. Pasowania na ucznia dokonał p. dyr. Krzysztof Ochmański, a świadkami byli rodzice, nauczyciele i uczniowie, a przede wszystkim wychowawca p. Szymon Strychalski.  Ten fakt miał miejsce 25 XI 2016 r. na sali gimnastycznej.

Czytaj więcej o: Ślubujemy Tobie szkoło….