Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 
 Przejdź na kanał naszej szkoły na YouTube  
 Przejdź na stronę naszej szkoły na faacebook'u

 

Dzisiaj na tablicy

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Leszczydole-Nowinach informuje:
 

 

Organizacja zajęć w szkole od 18 stycznia dla klas 1-3

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

13. Wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

14. Zajęcia świetlicowe będą odbywać  się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

15. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

16.  W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 

 
 
 
 W okresie od 01.12.2020 r. do odwołania,

boisko ze sztuczną nawierzchnią będzie zamknięte.

 

 

Artykuły

2017-04-27

Pojechali, zaśpiewali zwyciężyli

Wielkie brawa dla uczniów z klasy II szkoły podstawowej. Zespół w składzie : Lena Gałązka, Amelia Gąsiewska, Sandra Jeż, Szymon Podgórski, Maja Strąk, Alicja Szczesna i Amir Zając pod kierunkiem swojej pani Jolanty Piątkowskiej przygotował piosenkę „W moim ogródecku” i zaprezentował ją na IV Gminnym Konkursie Muzyczno – Wokalnym „raz na ludowo” w Rybienku Leśnym. Piękne ludowe stroje, ciekawa aranżacja i głosy młodych artystów zaprocentowały I MIEJSCEM.

Czytaj więcej o: Pojechali, zaśpiewali zwyciężyli
2017-04-21

Egzaminy gimnazjalne już za nimi

Uczniowie naszego gimnazjum egzaminy mają już za sobą. Przez trzy kwietniowe dni (19,20,21) 20 uczniów z klasy III gimnazjum pisało testy ze wszystkich przedmiotów, jakie ich obowiązują.

Czytaj więcej o: Egzaminy gimnazjalne już za nimi
2017-04-04

Jan Paweł II – wiecznie żywy w naszych sercach

Społeczność Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach w szczególny sposób uczciła 12. rocznicę śmierci Patrona Szkoły Podstawowej Jana Pawła II. Uczniowie pod kierunkiem p. Celiny Kulesza, Patrycji Kuczyńskiej i p. Jolanty Piątkowskiej przygotowali część artystyczną. Przed pomnikiem swojego Patrona. zapalono znicze i złożono kwiaty.

Czytaj więcej o: Jan Paweł II – wiecznie żywy w naszych sercach
2017-03-29

Maciej Gierek na podium konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

Maciej Gierek uczeń klasy VI  zajął II miejsce w konkursie powiatowym  XI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs odbył się 10 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Brali w nim udział uczniowie z gmin powiatu wyszkowskiego, laureaci eliminacji gminnych. Maciek zajął wtedy III miejsce. Ucznia przygotowała p. Iwona Ochmańska.

Czytaj więcej o: Maciej Gierek na podium konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”
2017-03-27

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

                     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach z klas I- III uczestniczą w programie „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w poniedziałki i piątki w godzinach 1245 – 1345.  

Czytaj więcej o: SZKOLNY KLUB SPORTOWY
2017-03-27

Jak to dawniej przed Wielkanocą bywało?

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowinach postanowili dowiedzieć się, jak w dawnych czasach ludzie przygotowywali się do Wielkanocy. W tym celu odwiedzili Kuźnię Kurpiowską w Pniewie. W scenerii dawnego wiejskiego domu robili tradycyjne palmy, pisanki i piekli ciasteczka słuchając opowieści o zwyczajach wielkanocnych. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu realizowanego przez bibliotekę szkolną „Zwyczaje i obrzędy wielkanocne naszego regionu”.

Czytaj więcej o: Jak to dawniej przed Wielkanocą bywało?
2017-03-21

Powitaliśmy Wiosnę

21. marca nasi uczniowie witali wiosnę w różny sposób. W szkole i podczas wyjazdu do Wyszkowa. Były konkursy z nagrodami, zawody sportowe, seanse filmowe. Każdy coś znalazł dla siebie i się nie nudził.

Czytaj więcej o: Powitaliśmy Wiosnę
2017-03-17

Zespół Wyszków na obozie szkoleniowym

                 34 uczniów  i absolwentów  z  Zespołu Pieśni i Tańca  Wyszków działającego przy Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach  wyjechało na 5-dniowy obóz szkoleniowo- rekreacyjny do Hotelu  Manor w Olsztynie.

Program obejmował  5 godz. dziennie zajęć tanecznych różnego  typu. Uczniowie oprócz nowych układów  tańca ludowego, ćwiczyli  tańce towarzyskie:  walc angielski, walc wiedeński, jive, cza-cza, salsa, Quickstep.  Poprawiali swoją formę wieczornym stretchingiem. 

 

Czytaj więcej o: Zespół Wyszków na obozie szkoleniowym
2017-03-16

Bezpieczne ferie

Ferie zimowe tuż, tuż. A podczas nich ważny nie tylko wypoczynek, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów. Mając to na uwadze p. dyrektor Krzysztof Ochmański i p. pedagog Iwona Ochmańska zaprosili do naszej szkoły 8. lutego 2017 r. policjantów z Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie. Panie spotkały się ze wszystkimi  uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Czytaj więcej o: Bezpieczne ferie
2017-03-16

Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

Nasza szkoła już po raz kolejny przystąpiła do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W etapie szkolnym udział wzięli uczniowie klas IV – VI i gimnazjum. Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu reprezentowali naszą szkołę w etapie gminnym. Uczniowie odwiedzili też Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Koordynatorem konkursu była p. Iwona Ochmańska. 

Czytaj więcej o: Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”
2017-03-12

Uczniowie gimnazjum na uroczystej wieczornicy "Abyśmy my mogli żyć"

12 marca 12. przedstawicieli PaTPORTU z gimnazjum wraz z opiekunem PaTPORTU  p. pedagog Iwoną Ochmańską i nauczycielem historii p. Teresą Przygodą wzięło udział w wieczornicy w Centrum Kultury w Długosiodle. Upamiętniała ona  tragiczne wydarzenia z 29 II 1944 r. związane z pacyfikacją ludności  w Gminie Długosiodło oraz losy żołnierzy Armii Krajowej.   PaTPORT został zaproszony przez p. Agnieszkę Łazicką-Andrusiuk- koordynatora PaT w Długosiodle i Patrycję Piórkowską - lidera.                              

Czytaj więcej o: Uczniowie gimnazjum na uroczystej wieczornicy "Abyśmy my mogli żyć"
2017-03-08

Pożegnaliśmy księdza Henryka Kietlińskiego

Pożegnaliśmy księdza Henryka Kietlińskiego

Dyrektor, uczniowie i pracownicy naszej szkoły  wzięli udział  8. marca w pogrzebie księdza Henryka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Ołtarzewie w kościele pallotyńskim. Mszę celebrował  ks. abp Henryk Hoser w asyście kilkudziesięciu księży.  Naszą placówkę reprezentował dyrektor Krzysztof Ochmański, pracownicy – Renata Winkler, Elżbieta Szymańska, Teresa Przygoda, Anna Suchta, delegacje uczniów z gimnazjum oraz poczet sztandarowy z klasy VI. W pogrzebie uczestniczyły władze gminy i powiatu, liczne poczty sztandarowe, środowiska kombatanckie, przedstawiciele wojska, przyjaciele, rodzina i mieszkańcy Leszczydołu Nowin.

Czytaj więcej o: Pożegnaliśmy księdza Henryka Kietlińskiego
2017-03-16

Udział w akcji „Twój Miś może zostać Ratownikiem”

Koło Wolontariatu pod kierunkiem opiekuna, pedagog p. Iwony Ochmańskiej wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „ Twój miś może zostać ratownikiem”. Trwała ona od 16 grudnia 2016  do 31. stycznia 2017 r. Akcję objął patronatem Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i wojewoda mazowiecki. 

Czytaj więcej o: Udział w akcji „Twój Miś może zostać Ratownikiem”
2016-12-16

Kultywowanie tradycji

Klasa III szkoły podstawowej pod kierunkiem swojej pani Agnieszki Kowalskiej stara się kultywować tradycje bożonarodzeniowe. Uczniowie 7. grudnia zaprosili do szkoły swoje mamy i babcie, aby wspólnie wykonać ozdoby choinkowe zgodnie z dawną tradycją, kiedy ozdób nie kupowało się w sklepie tylko wykonywało się je własnoręcznie. 

Czytaj więcej o: Kultywowanie tradycji
2017-03-01

1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych)

„ Ponieważ żyli prawem wilka

                                                          historia o nich głucho milczy…”

Prezentacja multimedialna przygotowana przez Aleksandrę Boroń z klasy II gimnazjum, apel przez  radiowęzeł poprowdzony przez dziennikarzy szkolnego radia Julię Ochmańską i Krzysztofa Kamińskiego „Nowiny z Leszczyny” i uczniów z  klasy I gimnazjum, wykonywanie plakatów, gazetka na korytarzu szkolnym, pogadanki  i oczywiście udział w Wyszkowskim Biegu Pamięci „Tropem wilczym” to formy, poprzez które uczniowie uczcili pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. Koordynatorem działań była p. Teresa Przygoda – nauczyciel historii. Karolina Kowalska stanęła na podium.

Czytaj więcej o: 1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych)
2017-02-25

„EkoWalentynki czyli kochamy recykling”

Ponad 100 miejscowości w Polsce bierze udział w VII edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”. Po raz pierwszy do akcji zgłosiło się Koło Wolontariatu  działające w naszym gimnazjum. Szkołę zgłosiła i jest koordynatorem akcji pedagog p. Iwona Ochmańska. W Dzień Zakochanych - 14 lutego 2017 miała być zainaugurowana akcja.  Ponieważ Walentynki wypadły w ferie Wolontariat akcję rozpoczął 10. lutego. Uczniowie rozdawali czekoladki i lizaki w kształcie serca w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Za 15 baterii można było otrzymać mały lizak, za 70 duży, a za 200 czekoladki. Na korytarzach pojawiły się plakaty i gazetki promujące akcję w szkole.

Czytaj więcej o: „EkoWalentynki czyli kochamy recykling”
2017-03-06

Zmarł ksiądz Henryk Kietliński

Wieczorem 4 marca w Warszawie zmarł ksiądz Henryk Kietliński. Absolwent Szkoły w Leszczydole Nowinach, Honorowy Obywatel Wyszkowa.

Czytaj więcej o: Zmarł ksiądz Henryk Kietliński
2017-02-01

Spotkanie z Mikołajem

Mikołaj pamiętał o uczniach naszej szkoły i odwiedził ich 6. grudnia. Przybył w asyście swoich przyjaciół z workiem pełnym słodkości. Każde dziecko zostało przez niego obdarowane. Z wizyty cieszyli się szczególnie najmłodsi. A zaprosiła Mikołaja  i sfinansowała podróż Rada Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Czytaj więcej o: Spotkanie z Mikołajem