Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Dzień Komisji Edukacji Narodowej i Dzień Papieski

15 X 2919 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z Dniem Komisji Edukacji Narodowej i  Dniem Papieskim. Montaż słowno – muzyczny poświęcony Papieżowi  przygotowali uczniowie z kl. V, VII i VIII...

pod kierunkiem p. Celiny Kuleszy i p. Elżbiety Choromańskiej. Potem Dyrektor i przedstawiciele Samorządu Szkolnego zapalili znicz pod pomnikiem Jana Pawła II przed budynkiem szkoły.

Olga Świeżek, Amos Zając i Karol Leszczyński w imieniu wszystkich uczniów złożyli życzenia  pracownikom szkoły. Każdy nauczyciel otrzymał czekoladę z pięknym motto:  „Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się”.

Część artystyczną z okazji Dnia Nauczyciela przygotowały dzieci z  klas I – III pod kierunkiem swoich wychowawców:  Jolanty Piątkowskiej, Agnieszki Kowalskiej i Elżbiety Szymańskiej. Uczniowie z poszczególnych klasa zaśpiewali piosenki:  „Nasza pani”,  „Nauczyciel ma swój dzień”.   „14 października” i pięknie wyrecytowali kilka wierszy.  Na koniec  wszystkie występujące dzieci zaśpiewały „100 lat!” i wręczyły każdemu nauczycielowi  po różyczce.

Następnie głos zabrał dyrektor Krzysztof Ochmański, który podziękował za muzyczny upominek od najmłodszych klas i złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Wręczył również nagrody za wyróżniającą pracę.

Kolejne życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców p. Ilona Aksamitowska, która również przekazała na ręce Dyrektora tort dla wszystkich pracowników. Na koniec głos zabrał ksiądz Sławomir Idźkowski, życzył on wszystkim nauczycielom wytrwałości, cierpliwości i owocnej pracy z młodzieżą. 14 października w kościele w Leszczydole Nowinach proboszcz odprawił Mszę św. w intencji nauczycieli.

Po uroczystym apelu przedstawiciele Rady Rodziców zaprosili pracowników szkoły na kawę i tort. Tym słodkim akcentem zakończyliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej połączony z Dniem Papieskim.