Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

„Wkręć się i pomagaj”- akcja „Nakrętka”

Wkręć się i pomagaj”- akcja „Nakrętka”

18 czerwca 2019 roku Koło Wolontariatu z opiekunem Iwoną Ochmańską podsumowało szkolną akcję „Nakrętka”. Brały w niej udział wszystkie klasy.

Dla zwycięzców przygotowano słodkie nagrody ufundowane przez radę rodziców. Najwięcej nakrętek udało się uzbierać uczniom z klasy II szkoły podstawowej (5 worków) – wychowawca Elżbieta Szymańska. Niewiele mniej (4 worki) zebrali uczniowie klasy IV – wychowawca Adriana Rozenek. Nasi uczniowie pomagali w ten sposób dziecku z Wyszkowa.

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby. Jak zawsze mogliśmy liczyć na zaangażowanie naszych uczniów.

Galeria zdjęć