Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

20. lat z Patronem Janem Pawłem II

Nasza szkoła 18. maja 1998 roku przyjęła imię Jana Pawła II. Byliśmy wtedy 18. szkołą w Polsce noszącą takie imię. Teraz tych szkół jest ponad 1300. I tak już 20. lat szkoła ma wielkie szczęście nosić tak wspaniałe imię. 15. czerwca 2018 r. uczciliśmy jubileusz piękną uroczystością. Uczestniczyli w niej uczniowie i  nauczyciele na czele z p. dyr. Krzysztofem Ochmańskim, rodzice i zaproszeni goście. Ksiądz proboszcz Sławomir Idźkowski odprawił Mszę świętą(oprawa muzyczna zespół p. Zająców), uczniowie przedstawili wzruszającą część artystyczną, ZPiT Wyszkówzaśpiewał i zatańczył. Wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego, 50. biało – czerwonych balonów uczciło 100. lecie odzyskania niepodległości. Na korytarzu wyeksponowano wystawę poświęconą patronowi, która została sprowadzona ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Po mszy wszyscy przeszli przed pomnik Jana Pawła II, gdzie p. dyrektor  i przedstawiciele samorządu uczniowskiego, przy dźwiękach werbli  Amosa Zająca, złożyli kwiaty i zapalili znicz. Odśpiewano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Najmłodsi uczniowie z klasy „0” wypuścili w niebo 50. biało – czerwonych balonów z przyczepionym i karteczkami, na których uczniowie wypisali swoje przemyślenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości.

Na sali gimnastycznej powitał wszystkich p. dyrektor Krzysztof Ochmański.

Wybór był trafny i przemyślany, a cała społeczność jest dumna ze swego patrona. Postać wybitnego Polaka stała się bliska naszym sercom.  Znajomość losów i dokonań rodzi szacunek do patrona, szacunek do szkoły noszącej Jego imię, a poprzez to szacunek do wiedzy i nauki – powiedział do zebranych na sali gimnastycznej p. dyrektor. Głos zabrał naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  p. Sławomir Cieślak, p. Zofia Książek, za czasów której nadano szkole imię, p. Edyta Boroń  przewodnicząca rady rodziców, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Jana Pawła II z Nowych Bud i Bloch oraz szkół z terenu gminy Wyszków.

20. letnią historię pracy z Patronem przedstawili  gimnazjaliści - Julia Ochmańska i Kacper Rozenek. I tak już od 20.lat Jan Paweł II stał się nieodłącznym ogniwem naszej codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ciągle słyszymy jego słowa –„ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” .I staramy się tym słowom sprostać - powiedzieli uczniowie.

Zespół Pieśni i Tańca „Wyszków” zatańczył wspaniałego kujawiaka, krakowiaka i polkę, wykonał także ulubioną pieśń patrona szkoły - "Barkę"  i kilka innych pieśni.  Uczniowie przedstawili, przygotowaną pod kierunkiem pań: Teresy Świderek i Elżbiety Stokarskiej,  część artystyczną ”Droga do świętości”. Zwycięzcy konkursu plastycznego  „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci” z rąk dyrektora Krzysztofa Ochmańskiego i naczelnika Sławomira Cieślaka odebrali nagrody.  Zostali nimi:

Konkurs plastyczny

  • - Klasa „0” – Marta Kaczmarczyk, Anna Wołyniec, Amelia Piotrak
  • - Klasy I – II – Dominik Trętowski, Hanna Książek, Filip Aksamitowski i Patryk Rozenek
  • - Klasy III – IV – Sebastian Zięba, Weronika Rolka, Jakub Wyrzykowski
  • - Klasy V- VII i gimnazjum – Julia Ochmańska, Maciej Gierek i Zuzanna Gąsiewska

 

Konkurs na komiks

Lena Radziewicz, Izabela Wicińska i Agata Idzkiewicz

Konkurs  przygotowały  panie : Teresa Przygoda i Celina Kulesza.

 

Uroczystość prowadziła p. Patrycja Kuczyńska, a nad sprawnym przebiegiem czuwała p. Anna Suchta i p. Adriana  Rozenek.

Goście i uczniowie otrzymali pamiątkowe znaczki oraz foldery przedstawiające w pigułce historię naszej szkoły, jej najciekawsze dokonania i pracę z patronem. Ten piękny folder zawdzięczamy p. dyr. Krzysztofowi Ochmańskiemu i p. Arkadiuszowi Wilczyńskiemu. Na zakończenie poczęstunek  przygotowany przez rodziców a przy nim rozmowy i wspomnienia. Ta uroczystość na długo pozostanie w pamięci wszystkich.