Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Rok szkolny 2016/2017 pożegnaliśmy uroczyście

Rok szkolny 2016/2017 pożegnaliśmy uroczyście 23 czerwca. Tym sposobem dla wszystkich uczniów rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Były nagrody, podziękowania i mnóstwo kwiatów.

Dyrektor p. Krzysztof Ochmański powitał gości przybyłych na zakończenie roku szkolnego. Pana Sławomira Cieślaka – Naczelnika Wydziału Edukacji Gminy Wyszków, rady rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, sołtysa, prezesa Stowarzyszenia „Wspólna przyszłość”, przedst. biblioteki powiatowej,  nauczycieli, rodziców, uczniów. Dziękował i życzył bezpiecznych, miłych wakacji.

Uczniowie klasy III gimnazjum otrzymali z rąk p. dyrektora  i wychowawczyni świadectwa i zaświadczenia o egzaminach. Statuetki powędrowały do członków ZPiT Wyszków: P. Zięby, K. Kowalskiej,  K. Soliwody, S. Grzegorczyk, R. Jeż oraz Karoliny Kowalskiej za najlepszy wynik z egzaminu. Przemysław Zięba i Patryk Wiśniewski otrzymali podziękowania za obsługę szkolnego sprzętu nagłaśniającego.

Wychowawcy wręczyli uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu, i tym, którzy uzyskali 100% frekwencję nagrody książkowe. Wyjątkową nagrodę otrzymała od swojej pani Jolanty Piątkowskiej uczennica klasy II Milena Żebrowska. Było to podziękowanie za dobre serce, opiekę nad  Oliwierem oraz życzliwy stosunek do kolegów i koleżanek. Wychowawczyni klasy III szkoły podstawowej p. Agnieszka Kowalska wręczyła dyplomy wszystkim uczniom, a wyróżniającym się rodzicom listy gratulacyjne. Pani Edyta Boroń podziękowała pani za 4 lata nauki z tą klasą i obdarowała pięknym bukietem.

Opiekun pocztu sztandarowego, p. Anna Suchta podziękowała jego członkom. Szkołę godnie reprezentowali: Aleksandra Żebrowska, Lena Radziewicz, Agata Idzkiewicz, Zuzanna Gąsiewska, Filip Maciejewski i Maciej Wiśniewski.

P. Anna Skawska podziękowała uczniom, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego. Ci najbardziej wytrwali otrzymali dyplomy. Podziękowała też p. dyrektorowi  za umożliwienie prowadzenia nieodpłatnych zajęć dla uczniów. P. Teresa Świderek wyróżniła najlepszych czytelników biblioteki. W tym roku najwięcej książek przeczytali: Milena Żebrowska, Amir Zając, Alicja Szczesna, Wiktor Szymecki, Nikola Falba, Natalia Wiśniewska, Dagmara Piechota, Amos Zając ze szkoły podstawowej i Alicja Królikowska z gimnazjum. Miano najlepszego sportowca uzyskali: Klaudia Balińska, Kacper Mazurkiewicz, Karolina Kowalska i Weronika Grzegorczyk. Nagrody wręczał p. dyrektor, Naczelnik Wydziału Edukacji i przewodniczący rady rodziców. Naczelnik – p. Sławomir Cieślak powiedział, że w szkole w Leszczydole Nowinach bardzo lubi przebywać. To jest szkoła niezwykle przyjazna. Ma tu miejsce wiele szczególnych przedsięwzięć. Do takich zaliczył działania naszego PaTPORTU i ZPiT Wyszków. Wyróżniają one naszą szkołę wśród innych. Podziękował za dotychczasowe osiągnięcia członkom i opiekunom. Na ręce p. dyrektora przekazał  podziękowania od burmistrza Grzegorza Nowosielskiego.

Dziękujemy, życzymy wspaniałych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły –powiedzieli do całej społeczności przedst. rady rodziców. Pani Jolanta Piątkowska z klasą II oraz wybranymi uczniami z klasy  IV i VI zaprezentowała ciekawą część artystyczną związaną z wakacjami. Wierszem i piosenką dzieci żegnały szkołę i zachęcały do wakacyjnego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach.

Więcej zdjęć na naszej stronie w serwisie Facebook.

Galeria zdjęć