Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Sprzątanie świata

Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Polsce odbyła się w 1994 r. Od tamtej pory co roku we wrześniu odbywa się jej finał.
Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym.

Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii: „Wszystkie śmieci są nasze”, również nasza szkoła wzięła czynny udziału w sprzątaniu naszej planety. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

16 września uczniowie klas I-VIII i zerówki, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły i boiska, plac zabaw, część lasu za szkołą. Poszczególne klasy wyruszyły również na ulicę: Szkolną, Kochanowskiego, Baśniową, Wyszkowską, Świerkową, Lazurową, Błękitną oraz na stację PKP. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.