Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

"Mała książka-wielki człowiek"

Klasa pierwsza wzięła udział w ogólnopolskim projekcie “Mała książka- wielki człowiek”. Celem tego projektu jest rozbudzanie w dzieciach miłości do czytania już od najmłodszych lat, zachęcanie rodziców i opiekunów do wspólnego, rodzinnego czytania z dzieckiem i budowania trwałych więzi, przypominania o korzyściach wynikających z czytania dla rozwoju dziecka.

W ramach projektu nasi uczniowie otrzymali nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.

Uczniowie poznali zawartość książek: przeglądali obrazki, czytali tytuły tekstów i ich autorów w ramach realizacji materiału programowego z kręgu “Dzieci lubią czytać”. Pierwszaki wymieniały swoje ulubione tytuły książek i opowiadały o nich w taki sposób, aby zachęcić do przeczytania inne dzieci. Rozmawialiśmy też o tym, co daje nam czytanie książek i jak należy się z nimi obchodzić.

Galeria zdjęć