Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach

07-200 Wyszków

ul. Szkolna 26

Tel: (29) 679-14-66

Samorząd uczniowski 2015/2016

             

            Samorząd Uczniowski Gimnazjum 2015/2016


                           Przewodniczący          Mateusz Borkowski

               Z-ca przewodniczącego          Sylwia Grzegorczyk

                                       Skarbnik          Wiktoria Oleksiak

      Koordynator do spraw sportu          Jakub Dawidczyk

     Koordynartor do spraw imprez         Wiktoria Brejt

                                        Opiekun         p. Arkadiusz Wilczyński