Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Zaproszenie na spotkania dotyczące reformy oświaty

Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska

zaprasza na spotkania dotyczące reformy oświaty, które pozwola na wyjaśnienie wielu wątpliwości związanych z planowaną reformą.

Drodzy Rodzice
Szanowni Państwo,
zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status
materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Przygotowywana reforma
edukacji wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.
Zmiany w systemie edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas to
uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się
uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie już rekrutacji do I klasy
gimnazjum. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły
zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia
dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.
Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zaczną się z kolei od roku szkolnego
2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.
W nowych przepisach Ministerstwo Edukacji Narodowej starało się uwzględnić uwagi
przekazane podczas konsultacji, usprawniające i uelastyczniające proces wdrażania nowej
struktury szkolnej z zachowaniem m.in. przepisów gwarantujących powstanie sieci szkolnych
zabezpieczających właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac
w parlamencie.
Obecnie naszym podstawowym celem jest dostarczenie Państwu aktualnej wiedzy
o planowanych zmianach i wdrażanych przepisach oświatowych. W tym celu Ministerstwo
uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl, na
której rodzice znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę.
W serwisie udostępniona została funkcjonalność dzięki, której będziecie Państwo mogli
sprawdzić w jakim typie szkoły dziecko będzie uczyło się od 1 września 2017 r. Dla rodziców
zostały także przygotowane broszury i plakaty informacyjne.
Niezależnie od powyższych źródeł informacji pragnę Państwa zaprosić na
organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie lokalne spotkania informacyjne:
Dobra szkoła – reforma edukacji.
Zaproszenia na poszczególne spotkania, będą przekazywane m.in. za pośrednictwem
dyrektorów szkół, których bardzo proszę o upowszechnienie informacji na ten temat.
Wyrażam nadzieję, że poruszone podczas spotkań zagadnienia związane z wprowadzaną
reformą oświaty pozwolą na wyjaśnienie wielu wątpliwości.
Z wyrazami szacunku,

 


Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska