bgMenuB.jpg
  • Odwiedziło nas: 303981 osób
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 270 dni

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa


Dyrektor Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach

zatrudni instruktora-choreografa tańca ludowego

do pracy z Zespołem Pieśni i Tańca "Wyszków"


  

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA

 Z BOISKA SZKOLNEGO

(SZTUCZNA NAWIERZCHNIA)

 

 

  1. Administratorem boiska jest dyrektor Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach,
  2. Boisko jest ogólnodostępne czynne  codziennie w godz.:

 

a)         8.00- 21.00 od marca do września 

b)         8.00- 20.00 od października do listopada 

c)         8.00- 19.00 od listopada do lutego 

d)         W okresie zimowym boisko może być zamknięte (w zależności od warunków atmosferycznych) 

  1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób spoza szkoły. 

         4. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły odbywają się w obecności nauczyciela. 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem instruktora sportu lub osoby o odpowiadającej za najem boiska.

Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły (podpisanie umowy najmu). Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez osoby spoza szkoły.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

a)  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e)  palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, 

f)   zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

g)  przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i)    dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 

j)    przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 

k)  wprowadzania zwierząt, 

l)    korzystania z boisk bez zgody dyrektora szkoły, 

m) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 

Dyrektor lub osoba funkcyjna szkoły  w zależności od sytuacji może:
      a)   nakazać zmianę obuwia sportowego,
      b)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
      c)   nakazać opuszczenie terenu boiska.

Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie.

Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.

Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

 

 

 


 

 


Przejdź na stronę naszej szkoły na faacebook'u

 

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

 

Czy wiedziałeś, że jeśli podyktujesz Anglikowi swojego maila i @ wypowiesz jako monkey, to nie zrozumie o co Ci chodzi? Zareaguje tylko na słowo „at”. Przy czym jest to mało kreatywne określenie, biorąc pod uwagę światowe nazwy naszej maskotki mailowej, mieniące się wielką pomysłowością. Przedstawimy Wam małpkę w kilku językach świata.


Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
czytaj więcej
 Wybory do Samorządu Szkolnego na ro 2016/2017
czytaj więcej

HARMONOGRAM ZAJĘC NA BASENE

W RAMACH PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 

współfinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych

Nazwa własna zadania „Umiem pływać 2016”

wrzesień- grudzień 2016r.

 

Harmonogram zajęć na basenie
czytaj więcej

Koło Wolontariatu działające w szkole zorganizowało 18 września loterię fantową. Przygotowało ją i przeprowadziło podczas odpustu parafialnego w naszym kościele. Koordynatorem akcji była opiekunka koła p. Iwona Ochmańska a uczestnikami uczniowie gimnazjum.

Koło Wolontariatu  zorganizowało loterię fantową
czytaj więcej

Tegoroczna 23 edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiegała pod hasłem: Podaj dalej ...drugie życie odpadów

Wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum ze swoim opiekunem miały za zadanie posprzątać wyznaczoną część swojej miejscowości, a zebrane śmieci i odpady posegregować. Pieczę nad akcją sprawował i niezbędne akcesoria (worki, rękawiczki) dostarczył Urząd Gminy w Wyszkowie, a  szkolnym koordynatorem była p. Beata Książek

 Akcja „Sprzątanie świata” – Nowiny 2016
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania