bgMenuB.jpg
 • Odwiedziło nas: 322935 osób
 • Do końca roku: 26 dni
 • Do wakacji: 200 dni

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa


 

UWAGA  RODZICE  !!!


MEN  uruchomiło dedykowaną reformie

 stronę internetową:


www.reformaedukacji.men.gov.pl


na której rodzice znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę.

 

 
REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA

 Z BOISKA SZKOLNEGO

(SZTUCZNA NAWIERZCHNIA)

 

 

 1. Administratorem boiska jest dyrektor Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach,
 2. Boisko jest ogólnodostępne czynne  codziennie w godz.:

 

a)         8.00- 21.00 od marca do września 

b)         8.00- 20.00 od października do listopada 

c)         8.00- 19.00 od listopada do lutego 

d)         W okresie zimowym boisko może być zamknięte (w zależności od warunków atmosferycznych) 

 1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób spoza szkoły. 

         4. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły odbywają się w obecności nauczyciela. 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem instruktora sportu lub osoby o odpowiadającej za najem boiska.

Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły (podpisanie umowy najmu). Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez osoby spoza szkoły.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

a)  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e)  palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, 

f)   zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

g)  przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i)    dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 

j)    przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 

k)  wprowadzania zwierząt, 

l)    korzystania z boisk bez zgody dyrektora szkoły, 

m) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 

Dyrektor lub osoba funkcyjna szkoły  w zależności od sytuacji może:
      a)   nakazać zmianę obuwia sportowego,
      b)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
      c)   nakazać opuszczenie terenu boiska.

Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie.

Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.

Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

  

 

 

 

Przejdź na stronę naszej szkoły na faacebook'u Przejdź na kanał naszej szkoły na YouTube

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 

Są wśród nas ludzie, którzy bezinteresownie wspierają innych. To dzięki nim świadczona jest pomoc osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym, jak również organizowane są akcje humanitarne, czy też ekologiczne... Często wolontariusze, którzy zatracają się w pomaganiu innym, zapominają o sobie. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją do podziękowania im za trud i poświęcenie dla drugiego człowieka, bowiem dzięki nim serca potrzebujących kwitną.

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
czytaj więcej

Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klasy I gimnazjum i zostali przyjęci w poczet społeczności gimnazjalnej. Pasowania na ucznia dokonał p. dyr. Krzysztof Ochmański, a świadkami byli rodzice, nauczyciele i uczniowie, a przede wszystkim wychowawca p. Szymon Strychalski.  Ten fakt miał miejsce 25 XI 2016 r. na sali gimnastycznej.

czytaj więcej

30. uczniów Gimnazjum w Leszczydole Nowinach wzięło udział 12. listopada w II Miejskim Przystanku PaT w Podkowie Leśnej - wydarzeniu w ramach programu "Profilaktyka a Ty". Wyjazd  zorganizowała opiekunka PaTPORTu  p. Iwona Ochmańska, a w opiece nad uczniami pomagał jej p. Arkadiusz Wilczyński. Tym razem PaTowicze z Leszczydołu sami reprezentowali gminę Wyszków. Do Podkowy przybyło 450 osób z województwa mazowieckiego. Wśród nich- jak zawsze niezawodny- zespół z Leszczydołu Nowin.

       PaTPORT z Leszczydołu Nowin w Podkowie Leśnej
czytaj więcej

25 XI uczniowie klas 0 – III zorganizowali Dzień Pluszowego Misia. Było czytanie „Kubusia Puchatka”, ćwiczenia ruchowe z ulubionymi pluszakami, zagadki oraz degustacja przysmaku misiów – pysznego miodku. Można też było zdobyć nagrody w konkursie plastycznym na najładniejszego misia

Najmłodsi uczniowie na Święcie Pluszowego Misia
czytaj więcej

Agata Idzkiewicz z klasy VI,  Olga Świeżek i Amelia Piecychna z klasy V otrzymały nagrody w konkursie plastycznym  zorganizowanym przez Teatr Farsa z Wyszkowa.  Dodatkową nagrodą jest organizacja przez aktorów tego teatru warsztatów teatralnych dla V i VI klasy na terenie naszej szkoły.

czytaj więcej

Pliki do pobrania