Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

 

(na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017, poz. 1603))

  • 02.01.2020 r.
  • 03.01.2020 r.
  • 30.04.2020 r.
  • 04.05.2020 r.
  • 12.06.2020 r.

oraz dni wolne dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej:

  • 21.04.2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 22.04.2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 23.04.2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

W w/w dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Galeria zdjęć