Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Uczniowie z Leszczydołu-Nowin na Jasnej Górze

Już po raz XVII na Jasnej Górze spotkały się szkoły noszące imię Jana Pawła II i należące do Rodziny Szkół noszącej imię tego Wielkiego Polaka. Tym razem spotkanie odbyło się 4 października 2017 r. Wśród 360 szkół z całej Polski znalazła się szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach.  Grupa uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej i gimnazjum, z  pocztem sztandarowym z klasy III gimnazjum  na czele z p. dyrektorem  Krzysztofem Ochmańskim uczestniczyła na Jasnej Górze w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez duszpasterza Rodziny  biskupa Henryka Tomasika. Modliliśmy się za pontyfikat św. Jana Pawła II, prosiliśmy o obronę rodzin, świata i kościoła. W tym roku zjazd odbywał się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Rodzina Szkół ciągle się powiększa. Należy do niej już ponad 1000 szkół nie tylko z Polski. Są też szkoły na Litwie. W tym roku przybyło ponad 300. pocztów sztandarowych. Były przedszkola i szkoły wyższe, w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas kazania Biskup Henryk Tomasik nawiązał do ważnych w 2017 roku rocznic. Zachęcił do świętowania 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej jako Królowej Korony Polskiej i 100. rocznicy objawień fatimskich. Po zakończeniu mszy uczestnicy zmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, został odczytany Akt Zawierzenia Matce Boskiej i list do Ojca Świętego Franciszka. Dyrektorzy uczestniczyli w spotkaniu, które było poświęcone dotychczasowym działaniom i planom Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Został też rozstrzygnięty  konkurs plastyczny  na znaczek pielgrzymkowy. Rodzina Szkół wspiera Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która daje stypendia zdolnej niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.  I na ten cel zbiera pieniądze podczas Dnia Papieskiego.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy różaniec z napisem „ Jezu Ufam Tobie” i obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Był czas na zwiedzanie Jasnej Góry, modlitwę przed cudownym obrazem i kupienie pamiątek.. Wzmocnieni duchowo powrócili uczestnicy z Leszczydołu Nowin do swojej szkoły. Ale na pewno chętnie powrócą tu za rok.

Galeria zdjęć