Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Zmiana ustroju szkolnego od 1 września 2017 r.

Na podstawie uchwały nr XXXV/347/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach ul. Szkolna 26 o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIprzekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej, obejmującej klasy I-VIII.

Dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.

Kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

- Gimnazjum w Leszczydole Nowinach ul. Szkolna 26 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach z oddziałami gimnazjalnymi .

Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych publicznych gimnazjów

od 1 września 2017 r.:

 

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły

uwagi

 

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Leszczydole Nowinach

 

 

Ul. Szkolna 26

Leszczydół Nowiny

07-202 Wyszków

 

Wieś Leszczydół-Nowiny

 

 

Klasy Gimnazjum

 w Leszczydole

Nowinach

prowadzone w Szkole

Podstawowej im. Jana Pawła II w

Leszczydole Nowinach

 

 

ul. Szkolna 26, Leszczydół -

Nowiny,

07-202 Wyszków

 

 

Wieś Leszczydół-Nowiny

Gimnazjum zakończy

działalność w dniu 31 sierpnia 2017 r.

- z dniem 01.09.2017 r.

zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowinach, granice obwodu dla oddziałów gimnazjalnych

pozostają bez zmian.

Oddziały gimnazjalne zakończą

działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania