Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Rekrutacja na rok szk. 2017/2018

- do I klasy szkoły podstawowej

W dniach od 16.03.2017 r. do 31.03.2017 r.  prowadzone są zapisy dzieci   do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2017/2018.

 Dzieci przyjmowane są na podstawie złożonego przez rodziców zgłoszenia .

Wypełniony druk zgłoszenia  (druki dostępne w sekretariacie szkoły  oraz poniżej na końcu tej informacji jako plik do pobrania)

należy złożyć w sekretariacie szkoły.

- do oddziału przedszkolnego

 W okresie od 31.03.2017 r. do 19.04.2017 r. będą prowadzone zapisy dzieci

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

 Podstawą zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego  jest złożenie w sekretariacie szkoły

wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia.

Karty zgłoszenia są dostępne w sekretariacie oraz poniżej na końcu tej  informacji.

                                        Sekretariat czynny:

                                        od poniedziałku do piątku

                                        w  godzinach 730 - 1530