Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Program profilaktyczny „Debata”

Uczniowie klasy VI uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”. Zajęcia odbyły się w szkole w ramach Wyszkowskich Dni Profilaktyki. Zorganizowała je p. pedagog Iwona Ochmańska. Zajęcia prowadził terapeuta uzależnień Adam Bojakowski z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

Adresatami programu jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 13 lat). Program ma charakter uprzedzający..Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Autorem programu jest Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Program „Debata” ma za zadanie redukować czynniki ryzyka skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu. Warsztaty dostarczyły dużo ciekawych informacji. Spotkania takie są bardzo potrzebne w celu przybliżenia młodzieży czyhających na nich zagrożeń ze strony środków psychoaktywnych. Uczniowie byli bardzo zainteresowani prezentowaną tematyką, brali czynny udział w zajęciach.

Galeria zdjęć