Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Ksiądz Jan Soliwoda pożegnał się z naszą szkołą.

              22 lutego 2018 roku ks. proboszcz Jan Soliwoda na uroczystym apelu pożegnał się z naszymi uczniami i nauczycielami. Opuścił swoją parafię w Leszczydole-Nowinach i przeniósł się na inną wskazaną przez biskupa łomżyńskiego. Przez kilka lat był nie tylko duszpasterzem naszej parafii, ale też nauczycielem katechetą. Dlatego cała społeczność szkolna na czele z panem dyrektorem Krzysztofem Ochmańskim podziękowała mu kwiatami, pamiątkowym ryngrafem i gromkimi oklaskami. Za dotychczasową współpracę, za możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu Parafii -  podziękowali przedstawiciele  naszego szkolnego Koła Wolontariatu.

          21 lutego na nadzwyczajnej Mszy świętej w kościele p. dyr. Krzysztof Ochmański z radą samorządu uczniowskiego Julią Ochmańską i Bartkiem Gałązką pożegnali księdza kwiatami i słowami. Podziękowali w ten sposób za dotychczasową współpracę. „W imieniu społeczności szkolnej wyrażamy wdzięczność za stałą obecność w życiuszkoły.  Dziękujemy za dobro, które nam ksiądz ofiarował.  Za serce, za dobrą radę, życzliwość i wytrwałość. Byłeś księże naszym  przewodnikiem i  opiekunem.  Nie mówimy żegnaj, mówimy do widzenia. Mamy nadzieję, że ksiądz o nas nie zapomni i będzie naszą szkołę odwiedzał. Chcielibyśmy, żeby ksiądz z sympatią wspominał pobyt w  naszej szkole.” – powiedziała Julia.

Galeria zdjęć