Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Są chwile, co długo w pamięci zostaną

Uczniowie, nauczyciele, rodzice spotkali się 16.10.2017 r. w naszej szkole z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były kwiaty i życzenia od p. dyrektora Krzysztofa Ochmańskiego, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Uczniowie zadedykowali swoim nauczycielom wiersze i piosenki.

Dzieci przygotowały uroczystość pod kierunkiem p. Anny Suchty i p. Jolanty Piątkowskiej. Chór zagrał na gitarach i zaśpiewał kilka piosenek, a Tobiasz Szymański, Filip Płomiński i  Bartek Gałązka zarecytowali wiersze. Przewodnicząca samorządu Weronika Grzegorczyk przekazała życzenia od całej społeczności uczniowskiej. Samorząd przygotował też film przedstawiający na wesoło szkolne życie. Uroczystość prowadziła przedst. samorządu Julia Ochmańska. P. Edyta Boroń przekazała życzenia nauczycielom w imieniu rady rodziców. P. dyrektor wyróżnionym nauczycielom wręczył nagrody. Na tej uroczystości pożegnano też 2 panie – woźną Jadwigę Kowalczyk – odeszła na emeryturę  i Anetę Dziewulską – zrezygnowała z pracy. Panie zostały obdarowane kwiatami, słonikami na szczęście i z serca płynącymi życzeniami.  I rodzice, i dyrektor podziękowali paniom za wieloletnią pracę i opiekę nad uczniami tej szkoły. A potem rodzice zaprosili wszystkich nauczycieli na słodką niespodziankę.