Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Konkurs ekologiczny „Czysta woda zdrowia doda”

Uczniowie klas I – III ze szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie ekologicznym „Czysta woda zdrowia doda”. Konkurs miał formę plastyczną. Z naszej szkoły wytypowano prace 5 uczniów: Nikoli Żuchowskiej, Błażeja Wiśniewskiego, Piotra Flura  z klasy III oraz Sebastiana Zięby i Filipa Kowalskiego z klasy II. Koordynatorem konkursu w szkole była p. Agnieszka Kowalska.

Konkurs objął szkoły podstawowe z terenu Gminy Wyszków. Zorganizowało go Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkowie. Z każdej szkoły trzeba było wybrać 5 prac. Celem konkursu było kształtowanie poczucia więzi ze środowiskiem i przyrodą oraz uświadomienie dzieciom, że woda w życiu człowieka i środowiska odgrywa bardzo ważną rolę. 2 czerwca w Wyszkowskim Ośrodku Kultury "Hutnik" odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia, a szkoła w Leszczydole Nowinach wylosowała laptop. Na uroczystości była  obecna p. Agnieszka Kowalska z uczniami, którzy tę nagrodę odebrali.

Galeria zdjęć